In cadrul proiectului s-au realizat urmatoarele etape:

 

ETAPA I. : Studiu asupra stadiului cercetarii privind procesele care definesc realizarea cermetilor;

                  Analiza metodelor de obtinere a nanoparticulelor din Al2O3

 

Obiectivele etapei I:

- analiza stadiului actual pe plan mondial privind cercetarea si producerea cermetilor din pulberi de Al si Al2O3;

- elaborarea principiilor tehnico–stiintifice care stau la baza procesului de obtinere a cermetilor de Al si Al2O3;

- analiza fenomenelor intergranulare ce se produc in morfologia porilor prin sinterizare reactiva;

- elaborarea principiilor tehnico-stiintifice si fundamentarea necesitatii asimilarii noii tehnologii de obtinere prin sinterizare reactiva a cermetilor din pulberi de Al si Al2O3

- analiza stadiului actual pe plan mondial privind obtinerea de nanoparticule din Al2O3.

 

Activitati desfasurate in vederea realizarii obiectivelor etapei :

1.1  Studiu prinvind stadiul actual pe plan mondial privind obtinerea de nanoparticule din Al2O3,                

1.2  Analiza fenomenelor intergranulare ce se produc in morfologia porilor la sinterizarea reactiva ,

1.3  Studiu privind stadiul actual al metodelor de obtinere a cermetilor din pulberi de Al si Al2O3, domeniile lor de utilizare,  

1.4  Analiza fenomenelor de infiltrare a topiturilor metalice in matrici solide de ceramice .

1.5 Analiza sorto-tipodimensionala a reperelor din componenta motoarelor cu ardere interna, pretabile a fi produse din cermeti de tip Al-Al2O3. Stabilirea reperului reprezentativ din cermeti de tip Al-A2O3

 

Rezultatele etapei I:

Raport de cercetare „.Studiu asupra stadiului cercetarii privind procesele care definesc realizarea cermetilor; Analiza metodelor de obtinere a nanoparticulelor care cuprinde studii si analize comparative privind tehnicile actuale de obtinere a materialelor compozite metalo-ceramice in scopul unei mai bune cunoasteri a fenomenelor de infiltrare a topiturilor metalice in matrici solide de ceramica, a fenomenelor de difuzie in procesele de infiltrare a topiturilor metalice, a fenomenelor intergranulare ce se produc in morfologia porilor prin sinterizare reactiva, analiza reperelor motoarelor cu ardere interna, stabilirea reperelor pretabile a fi realizate prin sinterizare reactiva din compozite AL-AL2O3 si stabilirea reperului reprezentativ care va fi realizat in cadrul proiectului prin sinterizare reactiva din compozite Al-Al2O3.

 

Diseminarea rezultatelor cercetarii s-a facut prin:

- Participarea la 8th International Conference on Materials Science & Engineering – BRAMAT 2013, Brașov – ROMANIA,  28 February – 2 March 2013 si sustinerea in lucrarile pe sectiuni (sectiunea I Echipamente si tehnologii in Stiinta Materialelor) a lucrarii  "COMPOZITE Al-Al2O3 OBŢINUTE PRIN SINTERIZARE REACTIVĂ", elaborata de Partenerii  CO si P2.

 

 

 

 

 

ETAPA II : Stabilirea prin testari a parametrilor ce influenteaza procesul de sinterizare reactiva

a Al si Al2O3

 

Obiectivele etapei II au constat în efectuarea de cercetari industriale şi testări de laborator privind parametrii care influenţează procesul de sinterizare reactivă a pulberilor metalice, în special la procesele de sinterizare a cermeţilor.

 

Activitati desfasurate in vederea realizarii obiectivelor etapei :

 

2.1. Analiza influentei temperaturii de sinterizare asupra caracteristicilor cermetilor de tip AL2O3 la sinterizarea

2.2. Metode de procesare mecanica a amestecurilor de pulberi in vederea imbunatatirii caracteristicilor tehnologice

2.3. Studiul retetelor de pulberi, a granulatiilor si a dozajului amestecurilor de pulberi care pot fi utilizate pentru obtinerea sinterizarii reactive a cermetilor de tip Al-AL2O3.

2.4. Studiul fenomenelor de transfer de energie si de masa care au loc la sinterizarea reactiva a pulberilor metalice

2.5. Experimentari de laborator privind compactarea la presiune a cermetilor.

Text Box: AUTORITATE CONTRACTANTĂ Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului 
Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI) 

    Proiect PN-II-PT-PCCA-2011-3.2-0423  Contr. Nr. 163/2012

REALIZAREA UNOR COMPONENTE MECANICE REZISTENTE LA TEMPERATURA SI 
UZURA PRIN SINTERIZARE REACTIVA A COMPOZITELOR DE TIP Al-Al2O3