Obiective specifice:

® Creşterea adaptabilit„ţii societ„ţilor din domeniul sectoarelor calde;

® Accelerarea procesului de aliniere la cerinţele economice ale UE;

® Instruire Ón vederea utilizrii noilor tehnologii recomandate zonelor vizate din domeniul sectoarelor calde (turntorii, tratamente termice, forje etc.);

® Elaborarea unor programe de organizare şi definitivare a cursurilor de formare profesional specific fiecrui domeniu abordat;

® Actualizarea şi dob‚ndirea unor cunoştinţe avansate, a unor metode şi procese moderne care s asigure calitatea produselor şi protecţia mediului;

® Valorificarea rezultatelor cercetrii prin promovarea tehnologiilor inovative din domeniul sectoarelor calde;

® Creşterea gradului de asimilare, aplicare şi dezvoltare a cunoştinţelor, serviciilor şi tehnologiilor avansate Ón mediul economic şi social pentru a face faţa evoluţiei şi concurenţei;

® Perfecţionarea pregtirii şi dezvoltarea carierei profesionale, a resurselor umane din domeniul sectoarelor calde;

® Actualizarea cunoştinţelor TIC (Tehnologia Informaţiei si Comunic„rii) Ón domeniul sectoarelor calde;

® Propuneri de implementare şi dezvoltare a afacerii - studii de caz.

 

 

Text Box: POSDRU/81/3.2/S/55652 

PREGATIRE, INSTRUIRE, EDUCARE IN VEDEREA ASIMILARII DE PROCESE                  TEHNOLOGICE INOVATIVE, IMBUNATATIREA PRACTICILOR MANAGERIALE SI A PROTECTIEI MEDIULUI IN SECTOARELE CALDE