Cursuri de formare profesionala

 

 

 

 

Text Box: POSDRU/81/3.2/S/55652 

PREGATIRE, INSTRUIRE, EDUCARE IN VEDEREA ASIMILARII DE PROCESE                  TEHNOLOGICE INOVATIVE, IMBUNATATIREA PRACTICILOR MANAGERIALE SI A PROTECTIEI MEDIULUI IN SECTOARELE CALDE

    Investeste in oameni !

    Proiectul isi propune cresterea adaptabilitatii societatilor din domeniul sectoarelor calde si a angajatilor lor la conditiile de schimbare, in vederea implementarii de noi tehnologii moderne, inovative urmarinduse totodata si posibilita-tea unui control, riguros al poluarii asigurandu-se respectarea normelor UE de protectie a mediului.

 

 

 Grupuri tinta:

- Lucrǎtori

- Intreprinzǎtori

- Manageri

 

 

 

        Obiective specifice

- Instruire in vederea utilizarii noilor tehnologii recomandate zonelor vizate din domeniul sectoarelor calde (turnatorii, tratamente termice, forje etc.);

- Actualizarea si dobandirea unor cunostinte avansate, a unor metode si procese moderne care sa asigure calitatea produselor so protectia mediului;

- Valorificarea rezultatelor cercetarii prin promovarea tehnologiilor inovative din domeniul sectoarelor calde;

- Cresterea gradului de asimilare, aplicare si dezvoltare a cunostintelor, serviciilor si tehnologiilor avansate in mediul economic si social pentru a face fata evolutiei si concurentei;

- Perfectionarea pregatirii si dezvoltarii carierei profesionale, a resurselor umane din domeniul sectoarelor calde;

- Accelerarea procesului de aliniere la cerintele economice ale UE;

- Actualizarea cunostintelor TIC (Tehnologia Informatiei si Comunicarii) in domeniul sectoarelor calde;

- Propuneri de implementare si dezvoltare a afacerii - studii de caz.