Text Box: POSDRU/81/3.2/S/55652 

PREGATIRE, INSTRUIRE, EDUCARE IN VEDEREA ASIMILARII DE PROCESE                  TEHNOLOGICE INOVATIVE, IMBUNATATIREA PRACTICILOR MANAGERIALE SI A PROTECTIEI MEDIULUI IN SECTOARELE CALDE

Investeşte în oameni!

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007- 2013

Domeniul major de intervenţie: 3.2 „Formare şi sprijin pentru întreprinderi şi angajaţi pt promovarea adaptabilităţii”

Titlul proiectului: Pregătire, instruire, educare în vederea asimilării de procese tehnologice inovative,

                          îmbunătăţirea practicilor manageriale şi a protecţiei mediului în sectoare calde

DESCRIEREA PROIECTULUI          

Proiectul contribuie la creşterea adaptabilităţii societăţilor din domeniul sectoarelor calde şi al angajaţilor lor la condiţiile de schimbare, în vederea implementării de noi tehnologii moderne, inovative urmărindu-se totodată şi posibilitatea unui control, riguros al poluării asigurându-se respectarea normelor UE de protecţie a mediului. Creaza oportunităţi noi de perfecţionare profesională, acoperă diverse domenii de activitate şi se adresează tuturor acelora care sunt interesaţi de evoluţia în carieră.

 

CE OFERIM

 

Un program complex şi gratuit de pregătire, instruire şi educare în vederea asimilării unor tehnologii moderne şi inovative din domeniul sectoarelor calde.

 

CE URMĂRIM

 

Implementarea în tehnica românească a materialelor avansate şi a tehnologiilor de procesare a acestora;

 Formare profesională pentru întreprinzători şi manageri privind inovaţia tehnologică, în sectoare competitive cu potenţial ridicat de dezvoltare;

 Pregătirea de specialişti cu competenţe în inovarea tehnologică şi în implementarea conceptului de dezvoltare durabilă in domeniul fabricaţiei de produse obţinute din materiale avansate prin metalurgia pulberilor;

 Dezvoltarea abilităţilor de coordonare a proceselor tehnologice respectând cerinţele de calitate a produselor obţinute din materiale avansate şi metalurgia pulberilor; calitatea mediului ambiental şi sănătatea ocupaţională.

 

CUI NE ADRESĂM

 

Grupurile ţintă vizate sunt:

Lucrători

Intreprinzători

Manageri de la toate nivelurile

 

DOMENII DE STUDIU OFERITE

 

Echipamente şi tehnologii inovative de procesare a pieselor obţinute prin deformare plastică la cald;

Materiale avansate, echipamente şi tehnologii de procesare a produselor prin metalurgia pulberilor;

Echipamente şi tehnologii inovative de procesare prin tratamente termice şi ingineria suprafeţelor;

Echipamente şi tehnologii inovative de procesare a pieselor obţinute prin turnare;

Managementul ecologic în sectoare calde;

Managementul calităţii în sectoare calde.

Pentru mai multe detalii puteti accesa pagina: www.posdru55652.utcluj.ro