OBIECTIVE

 

- cercetarea producerii de energie din surse regenerabile

- cercetarea in premiera in Romania a modului de amplasare si de integrare a panourilor fotovoltaice in arhitectura cladirii, a imbinarii efectului de zona vitrata cu efectul de generare a curentului electric

- cercetarea influentei asupra performantelor sistemului fotovoltaic a diferitilor factori externi: radiatia solara, temperatura ambianta, umbrirea partiala sau totala, gradul de poluare, reflexiile locale etc.

- cercetarea sistemelor de metanizare si valorificare a energiei din biomasa, in concordanta cu reducerea poluării mediului si cresterea calitatii vieţii

- cercetarea tuburilor termice antigravitaţionale utilizānd structuri capilare sinterizate din pulberi metalice

 

          

           PROIECTE DE CERCETARE REALIZATE

 

Dezvoltarea infrastructurii de cercetare a SC ICPT TEHNOMAG CUG SA prin modernizarea laboratoarelor si dotarea cu  noi echipamente;

 

Solutii inovative privind depoluarea termica, separarea si captarea dioxidului de carbon din gazele arse rezultate din procesele termice industriale;

 

 

Cresterea fiabilitatii motoarelor cu piston prin utilizarea segmentilor gemeni;

 

Obtinerea ecologica a energiei regenerabile prin metanizare, in concordanta cu cresterea calitatii vieţii

 

Sisteme modulare de metanizare si valorificare a energiei din biomasa, in concordanta cu reducerea poluării mediului

 

Instalatie de recuperare caldura cu tuburi termice 1Gcal

 

 

Executie instalatie de ardere combustibil lichid rezidual si fiabilizare instalatie de ardere CLU pentru cazanul ABA 4x15 mixt;

 

Proiectarea si executia Schimbatorului de caldura treapta I,

 

 

Racitor orizontal Ų 600 mm cu fascicul de tevi la instalatia de producere a oxigenului.

 

Studiu pentru incalzirea cu rumegus si deseuri de lemn a unei sere de 10.000 m2

Text Box: DOMENIU DE COMPETENTA
ENERGIE - MEDIU