Text Box: PREZENTARE
SCURT ISTORIC

    SC ICPT TEHNOMAG CUG SA a realizat recent modernizarea si asigurarea microclimatului in laboratoarele de cercetare prin izolarea termica exterioara a cladirii si montarea unor pereti cortina. In cadrul acestei actiuni, s-a facut si montarea de panouri fotovoltaice pe fatadele si terasa cladirii, acestea constituind un echipament de cercetare privind randamentele de conversie a diferite tipuri de panouri fotovoltaice, functie de orientare si radiatia solara.

 

             SC ICPT TEHNOMAG CUG SA dispune de urmatoarele laboratoare de cercetare:

 

1. Laborator de cercetare energii regenerabile cu atributiile: cercetarea modului de amplasare si de integrare a panourilor fotovoltaice in arhitectura cladirii, optimizarea functie de expunerea la soare, optimizarea functie de factorii externi: vant, sarcini statice sau dinamice; cercetarea imbinarii efectului de zona vitrata cu efectul de generare a curentului electric; cladire pilot pentru zona de N-V a tarii, privind cercetarea randamentelor de conversie a diferite tipuri de sisteme de panouri fotovoltaice, functie de orientare si radiatia solara; cercetare, evaluare, monitorizare a sistemului de panouri fotovoltaice integrat in peretele cortina a unei cladiri cu expunere la toate punctele cardinale; cercetarea functionarii panourilor fotovoltaice semitransparente cu celule cu siliciu amorf amplasate in zonele vitrate ale cladirilor, in scopul realizarii pe timp de vara a unui anumit grad de umbrire a incaperilor respective, ceea ce  contribuie la asigurarea microclimatului necesar echipamentelor de cercetare, cu posibilitatea eliminarii/reducerii functionarii instalatiilor de aer conditionat, mari consumatoare de energie electrica. Se cerceteaza numeroase aspecte ce vizeaza integrarea panourilor fotovoltaice in cladiri, privind configuratia instalatiilor, probleme de montaj, mentenanta instalatiilor, optimizarea echipamentelor, efectul unor factori externi: vant, sarcini statice sau dinamice etc. Aceste informatii sunt foarte importante pentru dezvoltatorii imobiliari, deoarece tendinta actuala este de dezvoltare pe verticala a imobilelor, ceea ce necesita integrarea panourilor fotovoltaice in fatadele cladirilor.

 

2. Laborator de cercetare proiectare utilaj complex si analize metalografice, cu atributiile: cercetarea si proiectarea utilajelor complexe care inglobeaza diferite echipamente tehnologice specifice, precum si alimentarea lor cu utilitatile necesare. Este nevoie de calculul bilantului energetic al sistemului complex utilizand softuri specializate. In laboratorul de metalografie dotat cu aparatura moderna de ultima generatie, se face cercetarea materialelor optime pentru fabricatia diferitelor repere si alegerea solutiilor adecvate.

 

3. Laborator de cercetare proiectare echipamente energetice, cu atributiile: cercetarea diferitelor tipuri de panouri fotovoltaice care produc energie electrica in conditii slabe de iluminare si echipamente conexe astfel incat randamentul instalatiei sa fie maxim; Functionarea si optimizarea echipamentului de producere a energiei electrice cu panouri fotovoltaice cu siliciu amorf functie de factorii externi: iluminare, temperatura, vant, umbrirea partiala sau totala, gradul de poluare, reflexiile locale, sarcini statice sau dinamice etc. Elaborarea unor modele de calcul pentru dimensionarea diferitelor echipamente energetice, iar rezultatele obtinute vor putea fi folosite in dezvoltarea de noi proiecte. Calculul parametrilor de evaluare din bilantul energetic al sistemului si utilizarea lor pentru a identifica pierderile si cauzele acestora, si pentru a estima cat de eficient este utilizata energia disponibila. Stocarea energiei electrice produse si furnizarea in caz de nevoie. Monitorizarea energiei produse si inmagazinate, inregistrare date statistice privind stocarea si utilizarea energiei disponibile