Parteneri in consortiu:

 

SC ICPT TEHNOMAG CUG SA Cluj-Napoca – Coordonator de proiect

Universitatea Politehnica Timisoara – Partener P1

SC Tehnomag SA Cluj Napoca – Partener P2

SC Tehnoexpert SRL Cluj Napoca– Partener P3

Director de proiect:  Dr ing Surdeanu Gheorghe Tudor

 

 

Obiectivul Proiectului:

Obiectivul proiectului îl constituie dezvoltarea de materiale cu proprietăţi noi şi a unor tehnologii curate de realizare a materialelor de tip cermeti din Al-Al2O3 obtinuti prin sinterizare reactiva in scopul reducerii consumurilor de energie la sinterizarea ceramicilor. Avand in vedere ca ceramica oxidica Al2O3 (alumina) este un material ultra refractar avand punctul de topire la 2050 0C, proiectul propune cercetarea si implementarea in industria romaneasca a unei tehnologii noi de obtinere a materialelor de tip cermet din pulberi de Al si peste 22% Al2O3 (cermetii Al-Al2O3 fabricati la aceasta ora sunt cu max. 20% alumina), cu adaos de Fe, la cca 10000C, prin sinterizare reactiva (aport de caldura ridicat, rezultat din reactia locala exoterma, dintre particulele de Al si Fe). Astfel se vor putea obtine materiale metalo-ceramice cu un grad mare de puritate, structura fina, omogena, cu proprietati superioare si in conditii de temperaturi mai scazute, asigurandu-se grade de compactare mari si imbunatatirea performantelor tehnico-economice ale pieselor realizate, Aceste materiale functioneaza la temperaturi ridicate si uzura excesiva (piese din componenta motoarelor termice).

 

Obiectivele specifice propuse spre rezolvare în cadrul proiectului sunt:

¨ obţinerea unor materiale cu proprietăţi funcţionale noi, pentru noi aplicaţii;

¨ dezvoltarea unor tehnologii ecologice de procesare a cermetilor de tip Al-Al2O3;

¨ reducerea temperaturilor de obtinere a cermetilor de tip Al–Al2O3, cu 25 %;

¨ cresterea procentului de alumina peste 22 %;

¨ scaderea pretului de cost prin scaderea temperaturii de incalzire;

¨ abateri dimensionale de  ± 0,2 mm si de greutate de  ± 0,5 %;

¨ compactitatea de 99,7...100 %;

¨ imbunatatirea coeficientului de utilizare a materialului prin fabricarea din pulberi metalice;

¨ cresterea productivitatii prin scurtarea timpilor de incalzire.

 

Etapele proiectului

 

Etapa I. Studiu asupra stadiului cercetarii privind procesele care definesc realizarea cermetilor; Analiza metodelor de obtinere a nanoparticulelor din Al2O3; Termen de finalizare: 30.11.2012

Etapa II. Stabilirea prin testari a parametrilor ce influenteaza procesul de sinterizare reactiva a Al si Al2O3; Termen de finalizare: 30.11.2013

Etapa III. Proiectarea conceptuala si  experimentari preliminare a etapelor tehnologiilor de laborator in vederea obtinerii prin sinterizare reactiva a cermetilor de tip Al-Al2O3, caracterizarea si experimentarea solutiei propuse; Termen de finalizare: 31.12.2014

Etapa IV. Testarea tehnologiei de laborator privind obtinerea materialelor de tip cermet din pulberi de Al si Al2O3 obtinute prin sinterizare reactiva; Termen de finalizare: 30.11.2015

Etapa V. Demonstrarea functionalitatii si utilitatii solutiei propuse privind realizarea prin sinterizare reactiva a unui reper reprezentativ din componenta motoarelor cu ardere interna din cermeti de tip Al-Al2O3. Elaborare referential privind realizarea prin sinterizare reactiva a pieselor din cermeti de tip Al-Al2O3; Termen de finalizare: 30.07.2016

 

Rezultate estimate ale proiectului

In cadrul proiectului se va realiza un Cermet cu continut ridicat de alumina si o noua tehnologie de producere a acestui material prin sinterizare reactiva, material compozit cu caracteristici tehnice superioare

#

Text Box: AUTORITATE CONTRACTANTĂ Unitatea Executivă pentru Finanţarea Învăţământului 
Superior, a Cercetării, Dezvoltării şi Inovării (UEFISCDI) 

    Proiect PN-II-PT-PCCA-2011-3.2-0423  Contr. Nr. 163/2012

REALIZAREA UNOR COMPONENTE MECANICE REZISTENTE LA TEMPERATURA SI 
UZURA PRIN SINTERIZARE REACTIVA A COMPOZITELOR DE TIP Al-Al2O3